logo

Meni

Politika privatnosti

Ova Politika privatnosti na cdthub.rs važi od datuma objave 12. juna 2023.

U ovoj Politici privatnosti objašnjeno je na koji način platforma cdthub.rs prikuplja vaše lične podatke, na koji način ih koristi i upravlja istim.  Mi smo posvećeni zaštiti i poštovanju vaše privatnosti, i kao korisnik naše platforme važno je da znate zašto i kako prikupljamo vaše podatke, i na koji način će biti upotrebljeni, a u skladu sa svim zakonima i propisima Republike Srbije koji ovu oblast uređuju uređuju. Ova obrada podataka je ograničena samo na one podatke koji su neophodni za pružanje konkretne usluge ili ukoliko su podaci neophodni nama kao pružaocu usluge za samo funkcionisanje korisničkog upita.

Lični podaci 

Sve vaše lične informacije tretiraju se kao poverljive i čuvaju se na adekvatan način u skladu sa propisima na snazi koje se odnose na bezbednost obrade kao što su pseudonimizacija, kriptozaštita odnosno druge odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi dostigli odgovarajući nivo bezbednosti. Da bismo osigurali poverljivost vaših ličnih podataka, naši zaposleni koji učestvuju u obradi podataka ne smeju da prikupljaju, obrađuju i koriste vaše lične podatke bez odobrenja. Naši zaposleni su upoznati sa zakonom o zaštiti podataka i prema ugovornoj obavezi moraju da čuvaju tajnost podataka od samog početka svog zaposlenja. Ova obaveza nastavlja da važi i nakon prekida njihovog radnog odnosa.

Obrada podataka 

Sadržaje cdthub.rs i upotrebu svih povezanih Sadržaja Posetilac može da koristi bez potrebe za odvojenom, kompletnom registracijom ili za unošenjem detaljnih korisničkih podataka u svakom pojedinačnom slučaju, kao što je navedeno i prihvaćeno u Uslovima korišćenja.  Kada Posetilac svojevoljno ostavi lične podatke (popunjavanjem Kontakt forme, na primer) pravni osnov za obradu podataka je član 12, stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, odnosno, Posetilac pruža podatke na osnovu ugovornog odnosa između vas i nas. Ovo se takođe odnosi i na sve dodatne lične podatke koje primamo od ciljanih servisa u vezi sa korišćenjem vašeg upita. Podatke unosite sami i niste u obavezi da ih pružite. Naročito su naznačeni opcioni podaci. Ipak, bez ovih podataka, nismo u mogućnosti da vam u potpunosti pružimo usluge koje su ponuđene u okvirima platforme, niti da vam u potpunosti pružimo usluge koje se na tome baziraju, kao što su personalizovana korinsička podrška. Polja se popunjavaju opciono i kao takva su označena.

Korisnička prava 

Uopšteno, vaše lične podatke čuvamo dokle god ste Posetilac – a kao korisnik imate sledeća prava: U svakom trenutku imate prava da od nas zahtevate da vam damo kopiju podataka o ličnosti koje čuvamo – Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju pojedinih, ili svih podataka o ličnosti koje imamo o vama. Imate prava da zahtevate ispravku i dopunu pogrešno unetih podataka – Želimo da se uverimo da su vaši podaci o ličnosti tačni i ažurirani. Možete nas zamoliti da ispravimo ili uklonimo podatke koje smatrate netacnim ili zastarelim.  Imate prava da zatražite brisanje vaših podataka o ličnosti (pravo na zaborav) – Možete nam tražiti da prekinemo obradu, ili čak da obrišemo sve podatke o vama koje posedujemo. Ukoliko su vaši podaci o ličnosti potrebni kako bi platforma cdthub.rs bila u mogućnosti da se u potpunosti pridržava određenih zakonskih obaveza (npr. poreski propisi), vaš zahtev može biti rešen negativno. Imate prava da opozovete pristanak na obradu podataka o ličnosti – Kada obradu vršimo na osnovu vašeg pristanka, imate pravo da opozovete dati pristanak u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva.

Način korišćenja i upravljanja ličnim podacima korisnika 

Podatke o ličnosti koje prikupimo o vama čuvamo na način koji obezbeđuje odgovarajuću zaštitu podataka o ličnosti. Vaši podaci o ličnosti su zaštićeni od neovlašćenog pristupa, obrade, otkrivanja, upotrebe, izmene ili uništavanja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca, primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera. Nama je zaštita vaše privatnosti veoma važna, stoga nikada nećemo deliti vaše podatke o ličnosti sa trećim licem. Vaše podatke o ličnosti koristimo isključivo za radnje neophodne za izvršenje ugovora prilikom odabira usluga i upotrebe drugih vrsta usluga putem naše platforme, kao i za poboljšanje korisničkog iskustva pri upotrebi platofrme, za direktan marketing, u slučajevima primedbi ili drugih vrsta kontakta od strane korisnika sa platformom ili iz bezbednosnih razloga. Mi koristimo vašu IP adresu, onlajn identifikatore, dnevničke datoteke i vašu lokaciju na mreži kako bismo sprečili zloupotrebu i sprečili i detektovali bilo kakvu povredu bezbednosti ili druge nezakonite ili zabranjene aktivnosti. Na primer, ukoliko se prijavljujete sa novog/nepoznatog uređaja, možemo vas obavestiti o takvom pokušaju prijavljivanja. Obrada ovakvih podataka se zasniva na našem legitimnom interesu da pratimo i poboljšavamo bezbednost informacija našeg servisa (član 12, stav 1, tačka 6 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti).

Način korišćenja korisnikove email adrese 

Platforma cdthub.rs koristi email adrese kako bi omogućila da svaki korisnik nakon kontakta sa platformom cdthub.rs dobije neophodne informacije o načinu korišćenja naših usluga. U pogledu marketinga šaljemo marketinški materijal samo ukoliko se vi za to odlučite i prethodno date svoj pristanak. Imajte na umu da, čak i ukoliko ste dali pristanak da primate naše marketinške poruke, možete jednostavno svoj pristanak da opozovete, tako što ćete se odjaviti klikom na dugme za odjavu na platofrmi cdthub.rs.

Konačne napomene 

Kada koristite Sadržaj putem platofrme cdthub.rs, od vas se neće tražiti da ostavite određene podatke o ličnosti. Moguće je da će izmena pravila o zaštiti podataka biti neophodna usled promena u zakonu ili okolnostima obrade podataka vašeg naloga. Ukoliko se okolnosti ili obim obrade vaših ličnih podataka promene, o tome ćemo vas obavestiti i po potrebi, tražiti vašu saglasnost. Ukoliko imate pitanja u vezi sa vašim ličnim podacima ili sa ovom Politikom, molimo vas da nas kontaktirate putem kontakt forme.

Pošalji upit

Kontaktirajte nas!

Želite da koristite naše usluge, imate pitanje ili vam je potrebna dodatna informacija?