logo

Meni

Uslovi korišćenja

Ovi Uslovi poslovanja i korišćenja cdthub.rs važe od datuma objave na vebsajtu 12.juna 2023.

Korišćenje svih slika i pisanog sadržaja ili dostupnih usluga („Sadržaj“) podleže ovim uslovima i odredbama („Uslovi“). Platforma cdthub.rs je „Usluga“ kako je opisano u Uslovima. Prihvatanjem ovih Uslova i odredbi usluge ili korišćenjem naše Usluge, razumete da je ovo pravno obavezujući instrument i saglasni ste da budete obavezani ovim Uslovima i odredbama. Molimo vas da pročitate ove Uslove korišćenja usluge u celosti. Ako se ne slažete sa ovim Uslovima korišćenja usluge, nemojte pristupati ili koristiti našu uslugu.

DEFINICIJE I POJMOVI 

Posetilac - lice koje koristi internet stranice cdthub.rs 

Usluge — Sve usluge kako su opisane na stranicama platforme cdthub.rs 

Sadržaj – Svaki vizuelni, fotografski, video, audio, ili tekstualni materijal koji se nalazi na internet stranicama cdthub.rs

USLOVI KORIŠĆENJA PLATFORME 

Ovaj dokument određuje uslove poslovanja internet stranice cdthub.rs (u daljem tekstu „Uslovi i odredbe“). Ovi Uslovi i odredbe propisuju i uslove i pravila koji se odnose na korišćenje internet stranica i Sadržaja od strane Posetilaca. Ovu internet stranicu uređuje CENTAR ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU Beograd, sa sedištem u ulici Kneza Miloša 12, Beograd, registrovano kod Agencije za privredne registre pod matičnim brojem: 21368601, PIB: 110616093. Vlasnik sadržaja cdthub.rs zadržava pravo izmene i/ili dopune ovih Uslova i odredaba u bilo kom trenutku. Posetilac je dužan da proveri Uslove i odredbe u odgovarajućim poglavljima/odeljcima, jer se promene mogu dogoditi između poseta ili su posledice ažuriranja. Vlasnik sadržaja će blagovremeno obavestiti Posetioce o promenama Uslova korišćenja u okviru ažuriranih Uslova. Prilikom posete internet strnicama cdthub.rs, Posetioci-korisnici moraju se ponašati u skladu sa ovim Uslovima i odredbama, da su s njima upoznati i u potpunosti saglasni, te da pristaju na korišćenje internet stranica u skladu s njima. Pravo korišćenja internet stranica nije prenosivo na druga fizička ili pravna lica. Svaki Posetilac lično je odgovoran za zaštitu poverljivosti svih unetih podataka, na mestima gde one postoje.

Pristup i korišćenje sadržaja 

Posetioci mogu da koriste cdthub.rs da pregledaju, lociraju ili na drugi dozvoljeni način upotrebe Sadržaj cdthub.rs za svoj mobilni, računar ili druge podržane uređaje („Uređaj“). Da biste koristili cdthub.rs, biće vam potreban Uređaj koji ispunjava sistemske i kompatibilne zahteve za relevantni Sadržaj. Dostupnost Sadržaja i funkcija može se razlikovati od zemlje do zemlje i neće sav sadržaj ili funkcije možda biti dostupni u svakoj državi ili regionu.

Naknade treće strane 

Posetilac je odgovoran za sve naknade za pristup ili prenos podataka koje nastaju od trećih strana (kao što su troškovi internet provajdera ili mobilnih operatera) u vezi sa korišćenjem i gledanjem sadržaja na cdthub.rs.

Ažuriranja 

Povezane biblioteke podrške, datoteke ili Sadržaj će možda morati da se ažuriraju, na primer, za ispravke grešaka, poboljšane funkcije, nedostajuće dodatke i nove verzije (zajedno, „Ažuriranja“). Takva ažuriranja mogu biti neophodna da biste koristili cdthub.rs, pristupili sadržaju ili ga koristili. Pristajanjem na ove Uslove i korišćenjem cdthub.rs, saglasni ste da automatski primate takva ažuriranja i da privremeno nećete moći da pristupite veb lokaciji cdthub.rs tokom procesa održavanja.

Informacije o korisniku 

Politika privatnosti cdthub.rs objašnjava kako postupamo sa vašim ličnim podacima i štitimo vašu privatnost kada koristite cdthub.rs i dostupna je u Politici privatnosti. Pored toga, određene treće strane (kao što su programeri sadržaja treće strane i proizvođači vašeg računara, mobilnog telefona ili drugih uređaja) mogu prikupljati informacije o vama kada koristite Usluge. Ove treće strane imaju sopstvene politike privatnosti i tretiraće informacije koje prikupljaju o vama u skladu sa ovim smernicama. Nismo odgovorni za tačnost politike privatnosti bilo koje treće strane ili za osiguranje da se treće strane pridržavaju njihove politike privatnosti. Prihvatanjem ovih Uslova korišćenja izjavljujete, obavezujete se i garantujete da nećete koristiti Usluge ako vam bilo koji važeći zakoni u vašoj zemlji to zabranjuju u skladu sa ovim Uslovima.

Upotreba kontakt forme 

Da biste pristupili i koristili funkcije Kontakt forme, potrebno je da Posetilac unese obavezne podatke. Kreiranjem upita kontakt forme saglasni ste da: (1) pružite tačne, aktuelne i potpune informacije; (2) se pri kreiranju upita kontakt forme ne smeju davati podaci drugih lica i (3) da su podaci za pristup su namenjeni isključivo ovlašćenom korisniku i da moraju biti zaštićeni primenom adekvatnih mera od neovlašćenog pristupa drugih; da ukoliko korisnik primeti da je došlo do neovlašćenog korišćenja naloga ili ako otkrije ili na drugi način posumnja na bilo kakvo kršenje bezbednosti u vezi sa Uslugom, mora bez odlaganja da obavesti operatera o tome. Korisnik je odgovoran za posledice korišćenja od strane drugih ukoliko je on odgovoran za to ili nije uspeo to da spreči. Kreiranje upita kontakt forme zahteva unošenje obaveznih informacija, poput adrese e-pošte. U okviru upita, a tokom kreiranja upita kontakt forme, od Posetioca će biti traženo unošenje dodatnih podataka, kao što su ime, prezime, adresa, država, broj mobilnog telefona, i slični. Ovi podaci se čuvaju u okviru tog naloga i koriste se za omogućavanje pružanja Usluge korisniku koje je u skladu sa zakonima i propisima Republike Srbije, a u skladu sa našom Politikom privatnosti.

Neovlašćeni pristup nalozima 

Posetiocu su u obavezi da čuvaju podatke o svom upitu bezbednim. Posetilac ne sme da prikuplja ili objavljuje bilo koje lične podatke bilo kog Posetioca-korisnika cdthub.rs. Zaštita od zlonamernog softvera Da bi vas zaštitio od zlonamernog softvera treće strane, URL adresa i drugih bezbednosnih problema, cdthub.rs može da prima informacije o mrežnim vezama vašeg Uređaja, potencijalno štetnim URL adresama i operativnom sistemu na vašem Uređaju.

Oštećeni sadržaj 

Kada Sadržaj postane dostupan Posetiocu, Posetilac bi trebalo da proveri Sadržaj, da li ispravno funkcioniše i da se izvršava kako je navedeno i obavesti operatera što je pre moguće ako pronađe bilo kakve greške ili propuste.

Free Content  

cdthub.rs može Posetiocima dozvoliti da besplatno pregledaju ili koriste Sadržaj na cdthub.rs. Dodatna ograničenja mogu važiti za vaš pristup i korišćenje određenog besplatnog sadržaja.

Žalbe 

Ako niste zadovoljni bilo kojim aspektom usluge cdthub.rs, možete poslati svoju žalbu putem kontakt forme. U obavezi smo da započnemo obradu žalbe u roku od 5 radnih dana od prijema poruke i da je rešimo u dobroj veri i u razumnom vremenskom roku od najviše 8 radnih dana. Obavestićemo vas e-poštom kada vaša usaglašena procedura počne i kada se završi. 

SADRŽAJ I INTELEKTUALNA SVOJINA

Ovlašćenje za korišćenje sadržaja 

Posetilac ima neekskluzivno pravo, isključivo onako kako je izričito dozvoljeno u ovim Uslovima i povezanim politikama, da pristupi i pregleda primenljive Sadržaje cdthub.rs na Uređajima ili na drugi način ovlašćen kao deo usluge samo za ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Sva prava, naslov i interes na platformi cdthub.rs i Sadržaju koji vam nisu izričito dodeljeni u Uslovima su sačuvana. 

Linkovanje, ponovno objavljivanje (repost), i svaki drugi oblik korišćenja sadržaja sa sajta cdthub.rs mora biti jasno obeležen i sajt cdthub.rs naveden kao izvor.

Kršenje uslova ovlašćenja 

Ako prekršite bilo koji od Uslova, vaša prava po ovoj licenci će odmah prestati, a cdthub.rs može ukinuti vaš pristup cdthub.rs Sadržaju.

Ograničenja 

Nije dozvoljeno:

  • prikazati (delimično ili u celini) Sadržaj kao deo bilo kakvog javnog nastupa ili prikaza čak i ako se ne naplaćuje naknada.
  • prodati, iznajmiti, zakupiti, redistribuirati, emitovati, preneti, komunicirati, modifikovati, podlicencirati, dodeliti bilo koji Sadržaj bilo kojoj trećoj strani, uključujući u vezi sa bilo kojim preuzimanjem sadržaja koji možete dobiti preko cdthub.rs.
  • koristiti cdthub.rs ili bilo koji sadržaj u kombinaciji sa bilo kojim strimingom, strimom, ili korišćenje opcije snimanja ili sličnog softvera za snimanje ili kreiranje kopije bilo kog Sadržaja koji je predstavljen u formatu za strimovanje.
  • korišćenje Sadržaja kao deo bilo koje usluge za deljenje, pozajmljivanje ili korišćenje za više osoba, ili za svrhu bilo koje druge institucije.
  • Bilo koji vid pomoći, ovašćenja ili nagovaranja drugih u pokušaju da zaobiđu, onemoguće ili unište bilo koji vid bezbednosnih mera ili komponenti koje štite, prikrivaju ili na neki drugi način ograničavaju pristup bilo kom Sadržaju ili cdthub.rs.
  • Pokušaj ili čin uklanjanja vodenih žigova, etiketa ili drugih pravnih ili vlasničkih obaveštenja koja postoje u Sadržijama.
  • Pokušaj ili čin modifikacije ili intervencije u bilo kojem Sadržaju koji je Korisniku dat putem cdthub.rs, uključujući bilo koju modifikaciju u svrhu prikrivanja ili promene bilo kakvih indikacija o vlasništvu ili izvoru Sadržaja.


Uklanjanje ili nedostupnost sadržaja 

U skladu sa Uslovima, Sadržaj koji je Posetiocima dostupan putem Usluge biće dostupan preko cdthub.rs sve dok cdthub.rs ima pravo da takav Sadržaj učini dostupnim, kao i u skladu sa ograničenjima dostupnosti Sadržaja koji su jasno indikovani na stranicama samog Sadržaja. U određenim slučajevima (na primer, ako cdthub.rs izgubi relevantna prava, usluga ili je Sadržaj prekinut, postoje kritični bezbednosni problemi ili postoje kršenja važećih uslova ili zakona), cdthub.rs može Sadržaj da ukloni sa veb stranica ili prestane da pruža pristup određenom Sadržaju.

Vlasništvo i intelektualna svojina 

Osim ako nije drugačije naznačeno, Usluga je vlasništvo CENTRA ZA DIGITALNU TRANSFORMACIJU d.o.o. Beograd ili naših provajdera ili davaoca licenci i zaštićena je autorskim pravima, žigom i drugim zakonima Republike Srbije i stranih zemalja. Nećete uklanjati, menjati ili prikrivati bilo koja obaveštenja o autorskim pravima, žigovima, uslužnim ili drugim vlasničkim pravima koja su uključena u Usluge ili ih prate. cdthub.rs i logotip cdthub.rs, kao i CDT i logotip CDT su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci. cdthub.rs i CDT oznake i oznake njihovih mogućih filijala ne mogu se kopirati, imitirati ili koristiti, u celini ili delimično, bez prethodne pismene dozvole. Svi ostali zaštitni znaci, uslužni znaci, logotipi, trgovačka imena i bilo koje druge vlasničke oznake su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci njihovih vlasnika i ne mogu se koristiti bez dozvole odgovarajućeg nosioca žiga.

POSLEDNJE STAVKE

Obeštećenje 

Saglasni ste da branite, obeštećujete i držite cdthub.rs i CDT filijale, nezavisne ugovarače i pružaoce usluga, kao i svakog od naših direktora, službenika, zaposlenih i agenata od i protiv svih potraživanja trećih strana, odštete , troškove, obaveze i izdatke (uključujući, ali ne ograničavajući se na, razumne advokatske honorare) uzrokovane, nastali ili povezani sa

  • korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja Usluga;
  • svako kršenje ovih Uslova ili bilo kojih drugih primenjivih uslova, smernica, upozorenja ili instrukcija koje je dao cdthub.rs ili treća strana u vezi sa Uslugama;
  • svako kršenje bilo kog važećeg zakona ili prava bilo koje treće strane.

Isključivo je Posetilac-korisnik odgovoran za nabavku, korišćenje i održavanje svoje računarske opreme, uključujući a ne ograničavajući se na celokupni softver i hardver koji poseduje i koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranica cdthub.rs internet platforme i Usluga povezanim sa njom, te sve s tim povezane troškove. Platforma cdthub.rs nije odgovorna za bilo kakva oštećenja opreme Posetioca koja mogu nastati kao posledica korišćenja ovih internet stranica. 

Ograničenje odgovornosti 

Platforma cdthub.rs i CDT neće imati nikakvu odgovornost za bilo kakvu izgubljenu dobit ili druge posledične, posebne, kaznene, indirektne ili slučajne štete, koje proizilaze iz ili su povezane sa vašim korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja usluga, čak i ako je Platforma cdthub.rs kao strana obaveštena o mogućnosti takve štete. Ni u kom slučaju ukupna odgovornost cdthub.rs koja proizilazi iz ili u vezi sa korišćenjem ili nemogućnošću korišćenja usluga neće premašiti iznos koji ste platili za korišćenje naših Usluga. Prethodno odricanje od određenih šteta i ograničenje odgovornosti primenjivaće se u maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom.  Zakoni nekih država ili jurisdikcija ne dozvoljavaju isključenje ili ograničenje određenih šteta, tako da se neka ili sva gore navedena isključenja i ograničenja možda ne odnose na vas. Bez obzira na bilo šta što je suprotno u ovim uslovima, ništa u ovim uslovima ne isključuje ili ograničava našu odgovornost za prevaru ili za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našim nemarom. Svaki Posetilac-korisnik internet stranice cdthub.rs izričito se slaže da će ove internet stranice koristiti isključivo na svoju odgovornost. cdthub.rs, niti ko od njenih zaposlenih, agenata, trećih pružalaca usluga ili licenciranih kompanija, ne garantuje da korišćenje ovih internet stranica neće biti prekinuto, presretnuto ili da neće biti grešaka; niti garantuje za (1) posledice koje mogu nastati korišćenjem ovih internet stranica, ili (2) za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili proizvoda datih putem ovih internet stranica. Ni u kojem slučaju cdthub.rs, ili druga fizička ili pravna lica uključena u stvaranje, proizvodnju ili distribuciju ovih internet stranica, Sadržaja i Usluga, ili s njima povezanog sadržaja i/ili softvera, neće biti odgovorni za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ovih internet stranica. Posetilac-korisnik izričito potvrđuje da se Uslovi ovog poglavlja odnose na celokupni sadržaj ovih internet stranica.

Nadležno pravo 

Zakoni Republike Srbije, isključujući pravila o sukobu zakona, regulišu pristup i korišćenje Usluga. Vaš pristup Uslugama i njihovo korišćenje takođe može biti podložan drugim lokalnim, državnim, nacionalnim ili međunarodnim zakonima. U svrhu izbegavanja svake sumnje oko odricanja odgovornosti od strane cdthub.rs, Posetiocu-Korisniku neće biti uskraćena propisana prava, kao ni prava koja proizlaze iz ugovornog odnosa sa cdthub.rs. Molimo vas da pažljivo pročitate sledeći odeljak jer zahteva od vas da se podnesete obavezujućoj arbitraži (odricanje od suđenja poroti) u vezi sa bilo kojim i svim sporovima (osim određenih zahteva za intelektualnu svojinu i sporova male vrednosti) sa cdthub.rs i ograničava način na koji možete tražiti pomoć od cdthub.rs (nema klasnih arbitraža, klasnih tužbi ili reprezentativnih tužbi ili arbitraža). Dalje saglasni ste da će se svi sporovi, uzroci tužbe, tužbe ili kontroverze koji nastanu po ovim Uslovima koji se ne mogu rešiti neformalnim pregovorima rešavati isključivo u Republici Srbiji, Beogradu od strane nadležnih sudova, i saglasni ste da ćete se podvrgnuti ličnoj nadležnosti takvih sudova u svrhu parničenja svih takvih zahteva u meri dozvoljenoj zakonom. Sudovi u nekim zemljama možda neće primeniti zakone Republike Srbije na neke vrste sporova ili vam dozvoliti da pristanete na nadležnost u Republici Srbiji. Ako živite u jednoj od tih zemalja, na takve sporove u vezi sa Uslugama primenjivaće se zakoni vaše zemlje. Ako se bilo koja odredba ovih Uslova smatra nezakonitom, nevažećom ili je iz bilo kog razloga neprimenljivom, tada će se smatrati da je ta odredba odvojena od ovih Uslova i neće uticati na valjanost i primenljivost bilo kojih preostalih odredbi. Ne možete ustupiti ove Uslove ili bilo koje od prava dodeljenih ovim ugovorom bez prethodne pismene saglasnosti cdthub.rs, a svaki pokušaj prenosa bez takve saglasnosti će biti nevažeći. U skladu sa gorenavedenim ograničenjem, ovi Uslovi će biti u potpunosti obavezujući, važiti u korist, i biće sprovedeni od strane nas i naših odgovarajućih naslednika i nosilaca.

Operativnost platforme 

cdthub.rs se trudi da platforma i Sadržaji budu stalno dostupni i da funkcionišu bez prekida i grešaka. Međutim, usled tehničkih uslova kao što su promene konfiguracije, održavanje, kvarenje uređaja i slično, ovo ne možemo uvek da garantujemo. U slučaju da dođe do prekida usluge, cdthub.rs će uložiti sve napore da što pre ponovo uspostavi funkcionisanje usluge bez problema. cdthub.rs ne preuzima odgovornost za moguće posledice nastale usled nedostatka (potpune) funkcionalnosti.

Promene ovih Uslova

Ako se Uslovi promene, dobićete obaveštenje, a novi Uslovi će stupiti na snagu nakon takvog obaveštenja. Vaše dalje korišćenje cdthub.rs nakon takvog obaveštenja će značiti da prihvatate nove Uslove. Novi Uslovi će se primenjivati na vaše korišćenje celokupnog Sadržaja (uključujući Sadržaj koji ste koristili u prošlosti) i sva naredna korišćenja. Ako se ne slažete sa takvim izmenama, biće vam data mogućnost da prekinete korišćenje cdthub.rs. Centar za digitalnu transformaciju d.o.o. Beograd zadržava pravo da u budućnosti upravlja cdthub.rs platformom sa smanjenim i/ili ograničenim funkcionalnostima ili da ukine ovu uslugu.

Pošalji upit

Kontaktirajte nas!

Želite da koristite naše usluge, imate pitanje ili vam je potrebna dodatna informacija?